Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển sinh viên thực tập tại phòng

6 tháng 3, 2018

Tuyển sinh viên thực tập
Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển sinh viên thực tập tại phòng.
Số lượng: 02 
Yêu cầu: 
+ Sinh viên năm thứ 2 hoặc 3 hoặc học viên cao học năm thứ 1
+ Có đam mê với vi sinh vật
+ Có khả năng làm việc độc lập chủ động, có kế hoạch
+ Tỉ mỉ, cẩn thận.
- Cơ hội: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, máy móc thiết bị hiện đại trong lĩnh vực Vi sinh vật và sinh học phân tử. Có cơ hội tham gia hội thảo trong nước và quốc tế.
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao
- Nghiên cứu cơ chế biofilm của vi sinh vật và ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao
- Cách nộp hồ sơ:
Hồ sơ gồm CV, thư ngỏ gửi về: TS. Nguyễn Hồng Minh: nguyen_hong_minh@yahoo.com.
Hạn hồ sơ từ 06/03/2018 - đến khi tuyển được sinh viên.


Chia sẻ