HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2017

4 tháng 1, 2018

Vào 13 giờ 30 ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn với các nội dung sau:

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018 của Nhà trường;

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của viện;

+ Báo cáo tình hình hoạt động và quỹ công đoàn của  Viện trong năm 2017.

+ Góp ý sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Viện.

Qua Hội nghị, các thành viên đã thảo luận, trao đổi về  Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và đề ra phương hướng  nhiệm vụ năm 2018 của toàn Viện đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018 của Nhà trường cũng như có đóng góp ý kiến về Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Viện.

Hội nghị kết thúc vào 17h cùng ngày.

Một số hình ảnh tiêu biểu của hội nhị


Chia sẻ