DANH SÁCH SINH VIÊN K59A CÔNG NGHỆ SINH HỌC

11 tháng 4, 2017

      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Lớp 59A  CNSH

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

1

Bùi Quỳnh Anh

24/9/1996

Nữ

2

Lê Thị Ngọc Anh

22/4/1996

Nữ

3

Nguyễn Thị Tú Anh

12/9/1996

Nữ

4

Trần Thị Minh Anh

20/3/1996

Nữ

5

Trịnh Thị Hải Anh

01/12/1996

Nữ

6

Hà Thị Bích

01/6/1996

Nữ

7

Trịnh Quang Công

25/6/1996

Nam

8

Vũ Thị Ngọc Diệp

24/11/1996

Nữ

9

Lê sỹ Dũng

10/6/1996

Nam

10

Nguyễn Anh Dũng

28/9/1996

Nam

11

Nguyễn Thị Thùy Dương

24/9/1996

Nữ

12

Nguyễn Ngọc Đức

16/7/1996

Nam

13

Nguyễn Văn Đức

22/8/1996

Nam

14

Bùi Thị Giang

09/1/1996

Nữ

15

Nông Thị Hà

23/6/1994

Nữ

16

Vũ Thanh Hải

23/7/1995

Nam

17

Trương Thị Hồng Hạnh

08/9/1996

Nữ

18

Đinh Thị Quỳnh Hoa

5/8/1996

Nữ

19

Phan Thị Hòa

10/11/1996

Nữ

20

Nguyễn Đức Hoan

10/10/1996

Nam

21

Nguyễn Thị Hồng

10/5/1996

Nữ

22

Đỗ Thị Huế

16/1/1996

Nữ

23

Phùng Quang Huy

27/6/1996

Nam

24

Nguyễn Thị Huyền

21/5/1996

Nữ

25

Nguyễn Thu Huyền

16/8/1996

Nữ

26

Bùi Đức Lâm

29/12/1995

Nam

27

Phan Hoàng Lâm

30/3/1996

Nam

28

Phan Hải Linh

13/7/1996

Nam

29

Vũ Minh Lương

12/10/1995

Nam

30

Phùng Thị Ly

11/6/1996

Nữ

31

Nguyễn Thị Lý

26/2/1996

Nữ

32

Vũ Thị Mến

22/8/1996

Nữ

33

Nguyễn Thị Hồng Minh

23/1/1996

Nữ

34

Ngô Phương Nam

28/6/1996

Nam

35

Nguyễn Giang Nam

10/2/1995

Nam

36

Dương Chính Phẩm

26/9/1996

Nam

37

Lê Khắc Quốc Phong

19/2/1996

Nam

38

Lê Hoàng Quân

10/6/1996

Nam

39

Nguyễn Như Quỳnh

06/10/1996

Nữ

40

Nguyễn Thị Giang Thanh

12/10/1996

Nữ

41

Phạm Trung Thành

01/10/1996

Nam

42

Nguyễn Thị Minh Thao

30/4/1996

Nữ

43

Nguyễn Thị Thảo

01/5/1996

Nữ

44

Hà Văn Thiện

08/1/1995

Nữ

45

Phạm Minh Thùy

02/10/1996

Nữ

46

Hoàng Thị Thúy

01/9/1996

Nữ

47

Nguyễn Thị Thương

19/2/1996

Nữ

48

Vương Thị Hoài Thương

05/12/1996

Nữ

49

Bùi Thủy Tiên

30/1/1996

Nữ

50

Bùi Thị Tình

29/3/1995

Nữ

51

Phan Thị Trà

12/7/1996

Nữ

52

Hà Thiên Trang

27/8/1995

Nữ

53

Hoàng Thị Huyền Trang

18/9/1995

Nữ

54

Tạ Thu Trang

31/5/1996

Nữ

55

Đỗ Thị Tươi

02/9/1996

Nữ

56

Trần Đình Vinh

18/2/1996

Nam

57

Đỗ Như Ý

13/12/1996

Nam

58

Vũ Thị Yến

19/3/1995

Nữ

 


Chia sẻ