DANH SÁCH SINH VIÊN K52 CÔNG NGHỆ SINH HỌC

11 tháng 4, 2017

TT

Họ và tên

Cơ quan và Vị trí công tác hiện tại

Năm sinh

Khoa/Viện

Khóa

Chuyên ngành

Email (nếu có)

Điện thoại

Địa chỉ hiện nay

1

Phạm Như Anh

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

CNSHLN

K52

CNSH

ndtrong1208@gmail.com

01674543747

 

2

Phan Thị Lan Anh

Viện nghiên cứu Tây Bắc

 

CNSHLN

K52

CNSH

lananh52cnsh@gmail.com

0934539317

 

3

Vũ Văn Chi

Công ty FuGiang - tập đoàn Hồng Hải- Bắc Giang

 

CNSHLN

K52

CNSH

 

01685111348

 

4

Trần Thị Chính

Công ty cổ phần CNSH Trí Phước

 

CNSHLN

K52

CNSH

chinhtranvt@gmail.com

0904494268

 

5

Nguyễn Tùng Công

Công ty cổ phần Gap Việt Nam

 

CNSHLN

K52

CNSH

tungcong52cns@gmail.com

0979992724

 

6

Nguyễn Thị Linh Đam

Viện Khoa học Lâm Nghiệp

 

CNSHLN

K52

CNSH

linhdam52cns@gmail.com

01674543729

 

7

Lê Thị Diệu

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

ltdieunl@gmail.com

01674543730

 

8

Bùi Thị Thuỳ Dương

Viện Công nghệ Sinh hoc

 

CNSHLN

K52

CNSH

thuyduongbiotechnology89@gmail.com

01674544138

 

9

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương (Vinaseed)

 

CNSHLN

K52

CNSH

honggamlamnghiep@gmail.com

 

 

10

Phạm Kiều Giang

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

phamgiang2929@yahoo.com.vn

 

 

11

Vũ Thị Hà

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

 

0913332289

 

12

Hoàng Thế Hải

Công ty cổ phần Dabaco - Bắc Ninh

 

CNSHLN

K52

CNSH

hoanghaibn89@gmail.com

01645136461

 

13

Lê Thanh Hải

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

lethanhhaiht@gmail.com

0984847086

 

14

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An

 

CNSHLN

K52

CNSH

thuyhangvfu@facebook.com

 

 

15

Phạm Thị Hằng

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

phamhang2011@gmail.com

 

 

16

Nguyễn Thị Ly

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

dvdzonon@gmail.com

0986702403

 

17

Nguyễn Quốc Quế

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

bique123456@gmail.com

01674543740

 

18

Hà Huy Tâm

Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn

 

CNSHLN

K52

CNSH

puckvn36@gamil.com

0913222502

 

19

Nguyễn Xuân Thắng

Học văn bằng hai tại ĐH Luật

 

CNSHLN

K52

CNSH

xuanthang52cns@gmail.com

0986308345

 

20

Phạm Văn Thanh

Công ty D & S - Tp Hải Dương

 

CNSHLN

K52

CNSH

 

 

 

21

Tô Thị Thoả

Trung tâm giống nấm Bắc Giang

 

CNSHLN

K52

CNSH

 

01674543743

 

22

Cao Thị Thuần

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

 

 

 

23

Trần Hiền Thương

 Công ty Môi Trường - Vinacomin

 

CNSHLN

K52

CNSH

hienthuonghl@gmail.com

01694763469

 

24

Nguyễn Huyền Trang

 Công Ty TNHH Thực Phẩm ORION VINA

 

CNSHLN

K52

CNSH

cogaiquanho1303@gmail.com

 

 

25

Trần Hồng Trang

Université Montpellier 2- Pháp

 

CNSHLN

K52

CNSH

tranhongtrang171@gmail.com

 

 

26

Nguyễn Đình Trọng

Viện Công nghệ Sinh hoc

 

CNSHLN

K52

CNSH

ndtrong1208@gmail.com

01674543747

 

27

Nguyễn Ngọc Tuấn

 Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

 

CNSHLN

K52

CNSH

ngoctuanvfu@gmail.com

0983094498

 

28

Hồ Mạnh Tường

Viện Công nghệ Sinh hoc

 

CNSHLN

K52

CNSH

tuongcns@gmail.com

01684782022

 

29

Trần Thị Vinh

Công ty CP NK-Fashion, 26 Đường Láng

 

CNSHLN

K52

CNSH

tranvinhbio89@gmail.com

0982183002

 

30

Đoàn Thị Hải Yến

 Trung tâm giống cây trồng nghệ an

 

CNSHLN

K52

CNSH

doanhaiyen89@gmail.com

 

 

31

Trần Thị Hải Yến

 

 

CNSHLN

K52

CNSH

 

01674544107

 


Chia sẻ